Flaato R & G norsk header

Jeg tilbyr engasjerte bidrag i form av konsulenttjenester, prosjektledelse eller på andre måter.

Oppgaven kan være knyttet til  utredning, analyse, evaluering, rådgivning og/eller gjennomføring innen økonomi, ledelse, administrasjon, distribusjon og IS/IT.

Med basis i min kompetanse er følgende områder mest aktuelle:

Ta gjerne kontakt ved å sende en e-post til paul@flaato.net  eller på telefon 913 914 55.
Jeg har en spesiell interesse for India og indiske forhold.

I tillegg til vanlige oppdrag i Norge er jeg derfor også spesielt interessert i oppgaver for norske selskaper med aktiviteter i India, eller indiske selskaper med aktiviteter i Norge.  Oppdragene kan utføres i India eller Norge.

India er også en hobby for meg, og på India-siden vil jeg ta med ulike temaer relatert til India. 

Jeg har bl.a. satt opp en oversikt over anbefalt lesning om indiske forhold. Andre temaer kan bli tatt opp seinere.